Výstava z tvorby Stefana Janca VEDIA RYBY LIETAŤ?

27. apríl 2016 | 10:30

V Restaurant Gallery PRO.Laika predstavuje výber zo svojej tvorby pod názvom Vedia ryby lietať? uznávaný pedagóg, umelec a námorný kapitán Stefan Janco. Výnimočná výstava obrazov a 3D obrazov s prímorskou tematikou bude trvať od 27.4. do 31.05.2016. Máte sa na čo tešiť!

Štefan Janco

1969 - narodil sa v Leviciach žije a pracuje vo Veľkých Bieliciach, okres Partizánske
1987 - zmaturoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici odbor tvarovanie strojov a nástrojov
2013 - prebiehajúce štúdium na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave  - odbor: Animácia výtvarného umenia  

Samostatné výstavy

2008 - Galéria THOHA Bratislava
2010 - Výstavná sieň Domu kultúry Partizánske
2012 - Galéria Velvet Bojnice
2013 - Mestské múzeum Sereď
2014 - Vedia ryby lietať? Galéria Region Art, Prievidza 

Kolektívne výstavy

1999 - spoločne s A. Michalíkom, Partizánske, výstavná sieň Domu kultúry
2011 - Tramontána, Luhačovice
2012 - Tramontána, Kohútka
2012 - Tramontána, Partizánske
2013 - Výtvarníci mesta pri príležitosti 75. výročia mesta Partizánske, Partizánske, výstavná sieň Domu kultúry  Je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska a členom skupiny výtvarných umelcov z Partizánskeho Tramontána.

Štefan Janco

je výtvarný umelec, keramik, pedagóg, jachtár a divadelník z Veľkých Bielic. Podľahol  výtvarnému umeniu v LŠU Partizánske pod vedením pána učiteľa Fulkua neskôr na SUPŠ v Kremnici 1983 - 87. V začiatkoch podnikania mu učarovala keramika (oheň a hlina), a tak v roku 1992 založil firmu na výrobu úžitkovej keramiky. Od roku 2005,keď ukončil sériovú výrobu, sa venuje voľnej tvorbe. Viac ako 25 rokov je  členom Divadelného združenia Partizánske.

Jachtingu (vode a vetru) sa zasvätil od leta 1997, krížom-krážom preplával Jadran, oboplával Sardíniu  a Korziku. V roku 2008 sa zúčastnil plavby plachetnice "Pasia" zo Cherbourgu do Barcelony. Najnovšie vystavované diela sú inšpirované plavbou cez Atlantický oceán na jeseň v roku 2012.

V súčasnosti tvorí vo svojom ateliéri vo Veľkých Bieliciach. Maľuje, modeluje a vyučuje deti aj dospelých záujemcov v Súkromnej základnej umeleckej škole ATELIÉR. Všetok svoj voľný čas trávi na mori. Najväčšou oporou i kritičkou nielen v ateliéri, ale aj na mori, je jeho manželka Mirka.

Univerzálny človek - toto pomenovanie zaujímavej umeleckej osobnosti Štefana Janca mi napadlo hneď pri prvom stretnutí. Ako inak vystihnúť priam renesančný charakter človeka, ktorý sa s majstrovským nasadením venuje maľbe, divadlu, dizajnu, scénografii, tvorbe keramiky a pedagogickej činnosti. Kľúčom k pochopeniu jeho neuveriteľného pracovného nasadenia je  jedinečný pohľad na svet. Všetko robí tak, ako najlepšie vie. Zúčastnene a s veľkým zanietením. Každé jeho dielo sa divákovi prihovára špecifickou originálnou rečou s pečaťou tvorcu. Nevšedný výtvarný prejav je spojený s novátorskými postupmi a netradičnými vyjadrovacími prostriedkami.

Cieľom autora je odovzdať svetu pozitívne posolstvo, komunikovať s ľudstvom výtvarnou rečou, ktorá je v mnohých situáciách zrozumiteľnejšia ako slová.  Umelcov originálny rukopis odzrkadľuje experimentálny prístup ku klasickým maliarskym technikám. Používa premyslené kombinácie rôznych, zdanlivo nesúrodých materiálov. Maliarska plocha má vnútorný nulový výrezový priestor, do ktorého vkladá objekty z líhaného a vitrážového skla. Jeho formálna konštrukcia obrazu nie je iba hrou náhody či neplánovaný rozvrh maliarskeho priestoru. Závesnému obrazu dáva zámerne aj tretiu reliéfnu dimenziu. Plastické materiály kombinuje s klasickým plošným priestorom obrazovej roviny. Charakter jednotlivých materiálov chápe ako vyjadrovací prostriedok s rôznymi vlnovými dĺžkami. Materiály predstavujú hudobné nástroje a v priestore obrazu znejú, stretávajú sa na jednom spoločnom koncerte. Súzvuk materiálov vytvára povznášajúcu farebnú melódiu.

Dôkazom analytického štýlu tvorby umelca je fakt, že  s výtvarnou rečou operuje premyslene, vyvážene, s cieľom vyvolať harmonický výtvarný zážitok.  Štefan Janco pracuje v intenciách autorského programu, ktorý disciplinovane nasleduje. Svoje nápady štylizuje do originálnej schémy, ktorú opakovane obohacuje novými výrazovými prvkami. Maľuje koncentrované záznamy intenzívnych zážitkov z plavieb po mori. Autorove maríny predstavujú abstrakty reálneho sveta, kde náznaky reality kombinuje s nekonkrétnym prostredím. Zdanlivo prázdny priestor nadobúda väčší význam ako nosné objekty umiestnené väčšinou v strede kompozície. Abstrahuje videné a prežité do pozitívneho konceptu farieb, plôch a materiálov. K abstrahovaniu reality pristupuje veľmi citlivo, ponúka nám zákutia pre vizuálnu meditáciu. Opakovanie námetu je spôsob, ako zintenzívniť zážitok z dobrodružných ciest po nespútanom mori, ktoré preveruje ľudské kvality v každej minúte v kontakte s ním. Len si predstavte, aké situácie prežíva námorník, ktorý sa musí v každej situácii spoľahnúť sám na seba. Počasie preveruje a zoceľuje charakter jednotlivca a pretavuje jeho kvality do čírejšieho skupenstva. Pominuteľné, neuchopiteľné témy slobody a nespútanej voľnosti vyjadruje energickými ťahmi štetca, spôsobom jemu vlastným.

Charakter modelovanej štylizácie námetu vychádza z dizajnérskej skúsenosti autora a komplexného spôsobu nazerania na trojrozmerný objekt. Zaujímavým momentom je symbolický charakter farebného riešenia plastickej textúry, ktorá evokuje  pohyb morských vĺn.

Výtvarník a bohém v tom najlepšom zmysle slova vykročil na pole maľby odvážne, s vyprofilovaným štýlom vyjadrovania myšlienok a emócií. Nezameniteľná podoba maliarskej formy umelcovi zaručí ľahšiu rozpoznateľnosť v šume iných výtvarných prejavov. Autorovi prajem veľa inšpirujúcich zážitkov, ktoré budú základom pre jeho systematickú tvorbu. Tá výtvarníka zdokonaľuje, poskytuje mu stále nové možnosti experimentu, objavovania nových možností, ciest a myšlienkových postupov.

Mgr. Art, Miriam Kasperkevičová

Výstava z tvorby Štefana Janca VEDIA RYBY LIETAŤ? potrvá  od 27.04.2016 do 31.05.2016. Tešíme sa na vás v Pro.Laika Gallery Restaurant ,Palackého 14 v Bratislave.

Reštaurácia, ako aj galéria sú otvorené pondelok-štvrtok: 8:00 - 23:00, piatok: 8:00 - 1:00, sobota: 12:00 - 1:00, nedeľa: 12:00 - 21:00.

Vystavené obrazy sú predajné. V prípade záujmu nás kontaktujte na info@prolaika.sk.