Anton Fiala

5.7.2014 - 5.9.2014

Anton Fiala sa narodil v roku 1955 v Bratislave. Po ukončení štúdií na Strednom odbornom učilišti polygrafickom (odbor reprodukčný grafik - fotograf), pokračuje od roku 1975 v štúdiu na FAMU v Prahe, odbor umeleckej fotografie. V rokoch 1972 - 2014 realizoval 109 samostatných výstav a zúčastnil sa na viac ako 94 výstavách doma a v zahraničí, na ktorých získal veľa významných ocenení. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach renomovaných galérií a múzeí doma i v zahraničí. Anton Fiala prostredníctvom svojho fotoaparátu systematicky mapuje už viac ako 43 rokov Liptov, Oravu, Spiš a Kysuce. Postupne za svojimi zábermi precestoval viacero krajín všetkých kontinentov sveta. Je autorom cestopisných obrazových publikácií pre domáce i zahraničné vydavateľstvá. Zo svojich ciest zorganizoval množstvo besied a premietaní. Ako autor alebo spoluautor sa podieľal na obrazovej časti mnohých monografií a umeleckých publikácií, vydaných vo viacerých vydavateľstvách. Vo vlastnom vydavateľstve FO ART vydáva monografie slovenských fotografov, maliarov a sochárov. O jeho fotografickej tvorbe bolo nakrútených niekoľko dokumentárnych filmov a odvysielaných viacero rozhlasových relácií. Svoje reportáže z ciest po svete pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných médiách. Archív Antona Fialu obsahuje niekoľko desiatok tisíc diapozitívov z celého sveta. V súčasnosti popri profesionálnych analógových zrkadlovkách (Mamiya RB67, Linhof Technika) používa aj digitálne fotoaparáty Nikon so zabudovanou GPS. Za svojimi fotografiami prešiel takmer všetky najvyššie pohoria našej planéty. Anton Fiala je doposiaľ jediným slovenským profesionálnym fotografom, ktorý fotografoval na desiatich ostrovoch Antarktídy. Ako jediný autor vystavoval svoje fotografie na všetkých kontinentoch sveta, vrátane Antarktídy a Severného pólu. V priestoroch vydavateľstva FO ART sprístupnil v roku 2013 Galériu Luba Zelinu.

Stretnutie s autorom, premietanie a diskusia sa uskutoční 21.8.2014 (štvrtok). Všetkých vás srdečne pozývame.

POZOR! Na stretnutie s autorom je nutná registrácia na mail martin.farkas@prolaika.sk. Účasť vám spätne potvrdíme.