Poems - Michal Zahornacky

29.10.2016 - 2.12.2016

Michal Zahornacký je profesionálny Fine Art fotograf, ktorý pochádza zo Slovenska. Svoj prvý fotoaparát si kúpil v roku 2011 a aktívne sa fotografii venuje od roku 2014. Je samouk.
Základom v jeho fotografiách je vždy človek. Fotí najmä umelecké portréty ľudí. Snaží sa vnášať do svojej tvorby myšlienky a nálady, ktoré zobrazuje vždy v nečistej predstave tak, aby divák musel nad danou problematikou rozmýšľať.Jeho charakteristickým rukopisom je atmosféra a prevedenie myšlienky do obrazu.

Projekt POEMS je séria fotografií, ktorá pôsobí ako zbierka básní. Každá fotografia je metaforickým zobrazením myšlienky, nálady, pocitu, problémov a názoru fotografa. Projekt je súborom konceptuálnych portrétov so surrealistickým nádychom. Poems spája umenie s umením. Na projekte autor spolupracoval so slovenskými básnikmi, ktorí na fotografie vytvorili originálne básne. Cieľom básní bolo dotvoriť celý príbeh projektu.
Zobrazené scény sú REÁLNE, bez použitia fotomontáže.