Rozdielne Pohľady

4.3.2012 - 31.3.2012

Výstava sa skladá zo štyroch cyklov po šesť fotografií. Fotografie boli vybrané na základe spoločne zvolených tém, ktorými sú ulica, príroda a bežný život. Každý z autorov má svoj vlastný štýl a pohľad na fotografiu, a taktiež svoju orientáciu smeruje odlišne. Aby výstava nepôsobila chaoticky, spoločne sme vybrali obrazy, ktoré nesú znaky dokumentárnej fotografie

Vystavujú: Baranovič Rudolf, Javor Tibor, Jocic Milivoje, Pittner Stano

Rudolf Baranovič sa venuje najmä street-fotografii a dokumentu. V predstavenej sérii zachytáva momenty z prázdnin pri mori. Jeho fotografie zachytávajú dovolenkovú destináciu inak, netradične. Tým, že fotografuje výhradne čiernobielo, sa viac zameriava na emotívnu stránku fotografie a kontrastný súlad. Jeho fotografie tak navodzujú atmosféru nedávnej minulosti.

Tibor Javor predstaví sériu diptychov. Vo svojej práci dokumentuje religiózne miesta (kostoly, pútnické centrá…), mesto či prírodu. V jeho fotografiách sú však tieto ťažko identifikovateľné, vyberá si totiž iba určité časti alebo znaky, ktoré na ne okrajovo poukazujú. Spojením obrazov rozličného charakteru vzniká konfrontácia odlišných kultúrnych prostredí.

Milivoje Jocic /SR/ je srbský dokumentárny a cestopisný fotograf, ktorý sa snaží zachytiť autenticitu a charakteristické prvky krajiny, v ktorej sa nachádza. Jeho snahou je zachytiť správny okamih, ktorý vypovedá o živote a kultúre danej krajiny. Napriek tomu, že v rámci svojho dokumentovania sa zameriava na fotografovanie rušivých elementov, z jeho fotografií vyžaruje pokojná atmosféra a krása daného miesta. Na výstave predstaví prierez svojou tvorbou.

Stano Pittner ako jediný predstaví sériu Abstract – Projections. Zachytáva priestor a čas pomocou dlhej expozície, čo spôsobuje, že obraz pôsobí rozmazane, nečitateľne. Toto je však zámerné. Podstatou je navodiť dojem mystickej atmosféry, naznačenie aury priestoru a momentu. Autor nepoužíva photoshop, tvorí priamo v priestore. Každá fotografia je jedinou expozíciou, a preto akékoľvek „nevyrovnanosti“ sú jej súčasťou a úmyslom.

Vystavujúci autori: